Perfformiad a derbyniad

Mae’r map uchod yn dangos y lleoliadau lle cafodd y caneuon yng nghyfrolau Grace Gwyneddon Davies, Alawon Gwerin Môn, eu perfformio a’u clywed. O glicio ar y nodau lliw, bydd ffenestr naid fach yn agor ar y map; yn y ffenestri hyn, ceir disgrifiadau o’r perfformiadau, a chyfeiriadau i gael hyd iddynt.

Wrth i ragor o ddisgrifiadau gael eu hychwanegu i’r gronfa ddata, bydd mwy o nodau’n ymddangos ar y map i roi darlun mwy cyflawn o hanes perfformiad a derbyniad y caneuon. Os hoffech chi gofnodi eich profiad chi o berfformio neu glywed un o’r caneuon yn y casgliad, mae croeso i chi lenwi’r ffurflen isod a’i chyflwyno; ni fydd yn ymddangos ar y wefan ar unwaith. Bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu i’r gronfa ddata’n rheolaidd, felly dylai ymddangos yn fuan.